208. Ketil Kjenseth (Replik)

Information

Type
Replik
Talenummer
208
Talerrolle
Midtergruppen
Dato

Takk til ministeren for redegjørelsen.

Et nytt trusselbilde og cyberforsvar har vært en stor del av sesjonens debatt så langt. I Norge har vi hatt en debatt om sikkerhetsklarering av personer i utdanning knyttet til IKT- og cyberutdanning. Det er et spørsmål om vi har den sivile kapasiteten i utdanningssystemene, om vi har tilstrekkelig mange vi kan sikkerhetsklarere. Det er en debatt i Norge om at en god del av dem som tar de utdanningene, av ulike grunner ikke kan sikkerhetsklareres.

Vi putter på mye i Helsingfors og Tallinn, og vi styrker samarbeidet. Det er nødvendig og viktig, men vi må også huske på at vi skal rekruttere den kapasiteten og kompetansen. Det er et spørsmål til ministeren.