209. Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
209
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Vi har i år gjennomført en halvtidsgjennomgang av arbeidet med Visjon 2030. Det er gledelig å se at Nordisk ministerråd i 2021 og 2022 har oppnådd konkrete resultater på de tolv visjonsmålene våre. Tiden tillater ikke en full gjennomgang, men la meg nevne noe.

Nordisk ministerråd har bl.a. levert nordisk-politiske løsninger, som et styrket elmarkedsamarbeid for raskere å kunne øke andelen fornybar energi i det nordiske elsystemet. Vi har også videreutviklet miljømerket Svanen, som hjelper forbrukerne til å gjøre klima- og miljøvennlige valg i hverdagen. Vi har levert plattformer for nordisk samarbeid, som Nordic Circular Arena, en ny plattform for å fremme kunnskapsdeling og erfaringsutveksling om sirkulær økonomi i Norden, og det nye nordiske nettverket for smittevern og omsorgshygiene, som skal sikre bedre kunnskap og erfaringsutveksling i forbindelse med pandemier. Og vi har levert rapporter og analyser om en rekke aktuelle tema. Et eksempel er en rapport om korona-pandemiens konsekvenser for arbeidslivet i Norden og forslag til hvordan vi kan styrke kriseberedskapen i det nordiske arbeidsmarkedet.

Halvtidsgjennomgangen viser at Visjon 2030 har hatt stor effekt – på både måten vi arbeider på, og hva vi arbeider med. Vi har økt fokus på det grønne og det bærekraftige. Vi er tydeligere i våre resultatkrav – vi er ikke i mål, men vi er absolutt på rett vei.

De nordiske samarbeidsministrene vil fortsette å styrke arbeidet med Visjon 2030. Vi skal sikre kontinuitet i arbeidet gjennom å holde fast ved de tre strategiske prioriteringene, og vi skal fortsette arbeidet med grønn omstilling.

For å lykkes må vi forankre arbeidet med visjonen bredt i Norden. Vi vil sikre et sterkt politisk engasjement og eierskap til visjonen, blant både ministre og parlamentarikere som oss, men vi vil også samarbeide tett med næringsliv, sivilsamfunn og innbyggerne våre i Norden.