209. Erkki Tuomioja (Replik)

Information

Type
Replik
Talenummer
209
Talerrolle
S-gruppen
Dato

Finland är ett alliansfritt land. Detta är inte någon programförklaring utan beskriver det tillstånd som vi inte ser något behov av att förändra i den förutsebara framtiden. Riksdagen har enhälligt utstakat riktlinjerna för vår säkerhetspolitik, och de säger att vi i första hand vill hålla oss utanför alla militära konflikter. Finland ska inte tillåta att dess territorium används för militärt fientliga ändamål gentemot andra länder. Vi samarbetar med Nato, men Natosamarbetets utgångspunkt är att det ger mervärde för vårt eget försvar. Det betyder också att vi vid behov kan ge och ta emot militär hjälp, men alltid under förutsättning att det är vårt eget beslut i olika situationer. Jag vill bara klargöra detta eftersom det kanske råder lite osäkerhet om var Finland egentligen står.