21. Stefan Löfven (Replik)

Information

Type
Replik
Talenummer
21
Talerrolle
Sveriges statsminister
Dato

Vi har en liknande historik med handeln. När det gäller frihandel, som har gagnat Norden så mycket, är en av anledningarna till att Sverige, Norge och Danmark – hela Norden – har haft sådan framgång att löntagarna har varit med på detta. De förstår att det är viktigt och bra för oss, och det har de kunnat göra tack vare att det finns en social trygghet som ser till att omställningen fungerar för alla. Man blir inte kastad ut i det kalla, så att säga.

Jag tror dessutom att vi även där har omvärldens blickar på oss i den meningen att delaktigheten på arbetsplatserna gör att människor inte bara känner till vad som händer, utan människor engagerar sig i vad som händer. Människor tar eget ansvar, lägger fram förslag och vågar vara drivande. Även i klimatomställningen behöver vi fler som engagerar sig. Vi behöver en folkrörelse, och där spelar fackföreningsrörelsen en viktig roll.