213. Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (Svar på spørgsmål)

Information

Speech type
Svar på spørgsmål
Speech number
213
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Takk for en god diskusjon og tydelige tilbakemeldinger.

Når det gjelder punktet om at dette var mer en statusrapport eller gjennomgang enn en evaluering, stemmer for så vidt det. Dette var ikke ment å være en evaluering, men en «stock taking», en status for hvordan vi ligger an i arbeidet for å gi oss selv litt veiledning i veien videre.

Det jeg er glad for at flere av representantene legger vekt på, er å se framover mot en ny handlingsplan. Dette blir et viktig arbeid som vi har brukt mye tid på å diskutere bare de siste timene og dagene. Så kan ikke jeg svare for om konsultasjonen i tidligere runder var god nok, men det jeg kan svare for, er at vi diskuterer mye hvordan vi skal sørge for at den blir bedre – med Nordisk råd, men også med andre «stakeholders» der ute. Vi hadde bl.a. et meget godt møte med sivilsamfunnet i går om hvordan vi skal ta denne dialogen videre.

Og så håper jeg at når vi enes om veien videre, også står sammen i de vanskelige økonomiske prioriteringene som er nødvendig for å oppnå vår egen visjon.