22. Martin Kolberg (Svar på replik)

Information

Type
Svar på replik
Talenummer
22
Talerrolle
Den Socialdemokratiske Gruppes talsperson
Dato

Jeg føler meg veldig sikker på at nordisk sosialdemokrati og nordisk fagbevegelse kommer til å akseptere at også markedet skal ha en plass i denne omstillingen. Det vil bli nødvendig med et samspill mellom demokrati, politikk og marked. Hvis vi skal klare det, må vi være trygge på at politikken bestemmer. Markedet vil ikke klare det uten at det blir en skjevfordeling i samfunnsutviklingen som vil sette disse betydelige omstillingene alvorlig på prøve. Det er derfor disse kollektive løsningene på tvers av partiskillene nødvendigvis må stå i sentrum.

Til sist vil jeg si at bærekraft i et samfunn også handler om samfunnets kultur. Det er veldig viktig at vi tar vare på humanismen som ligger i denne forsamling, og som har vært den nordiske modellens absolutte kulturelle bærer. Jeg vil framheve det og at vi må bekjempe alle som ikke beskytter den nordiske humanismen.