223. Martin Kolberg (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
223
Speaker role
Præsidiets talsperson
Date

Det er slik at forslagsstillerne ønsker at Nordisk ministerråd skal tilby seg å fremme dialog i konflikten mellom Spania og Catalonia. 

Om det er å si at Nordisk ministerråd ikke har et utenrikspolitisk mandat som sådant. Det faller derfor helt utenfor Nordisk ministerråds mandat å skulle ha en rolle i Catalonia-konflikten, mener presidiet. Regjeringene i Norden anser dessuten konflikten i Catalonia som et internt spansk anliggende. Et samlet presidium foreslår derfor at Nordisk råd ikke går videre med forslaget.

Jeg vil allikevel si at vi selvsagt forstår at dette er en alvorlig sak for alle som er involvert i konflikten. Som kjent har det nylig vært regjeringsskifte i Madrid. Jeg uttrykker et håp om at dette regjeringsskiftet kan bidra til å roe ned spenningsnivået. Jeg sier også med ettertrykk at vi forutsetter naturligvis at rettsstatens prinsipper blir fulgt. Det vil være av meget stor betydning at vi kommer fram til en løsning som er bra for begge parter. Nordisk råd og Nordisk ministerråd er imidlertid ikke de rette organene for denne konflikten. Derfor tar de heller ikke stilling til konfliktens reelle innhold.