237. Christian Juhl (Svar på replik)

Information

Type
Svar på replik
Talenummer
237
Talerrolle
Nordisk Grønt Venstres talsperson
Dato

Som jeg sagde i min tale, er vi uenige i Præsidiets betænkning, fordi de afviser at nedsætte et udvalg, der arbejder med udenrigspolitik. Men vi er stadig væk uenige med forslaget, fordi det indskrænker sig til EU og forsvarspolitik. Derfor er vi uenige i begge forslag, og derfor kan vores stemme ikke automatisk tolkes, som at vi er for forslaget, hvis vi er imod præsidieforslaget. Forstår I? Det kan man ikke automatisk sige.

Vi er nødt til at tage to afstemninger om det her, hvis I vil yde respekt for det synspunkt. For jeg mener, det er to forskellige ting, og vi er uenige i begge ting. Vi skal have et udvalg, der reelt arbejder med udenrigspolitik. Jeg synes, det lyder enkelt og logisk, men det er formanden, der bestemmer.

(Præsidenten afbryder og siger - oversat fra svensk: Eftersom I ikke er kommet med jeres eget forslag, bliver det sådan, at I enten må være for eller imod eller afstå, hvis I ikke støtter det.)

Vi stemmer også imod Præsidiets betænkning, og når vi kommer til afstemning om det nye forslag, som jo er et helt andet forslag, stemmer vi også imod det. Så logisk tænker vi.