240. Peter Hultqvist (Svar på replik)

Information

Speech type
Svar på replik
Speech number
240
Speaker role
Sveriges försvarsminister
Date

Herr president! Jag delar inte denna uppfattning. Det är nödvändigt att öka den militära förmågan i samtliga nordiska länder, och det är det vi gör. Det beror på det förändrade säkerhetsläget med rysk aggression i Georgien 2008, annekteringen av Krim 2014, pågående konflikt i Ukraina och en lång rad övningsverksamheter som drar upp spänningsläget. Vi måste se detta som det är. Vi har i dag en för låg militär kapacitet, och vi måste öka den militära förmågan. Vi måste också fördjupa våra samarbeten och på det sättet höja tröskeln.

Diplomatin inom utrikesförvaltningarna har också en uppgift i att föra den dialog och att göra de överenskommelser som krävs för att man ska ha bra bilaterala och multilaterala relationer och också eventuellt kunna lösa olika konfliktsituationer. Men om man har ett läge där man har annekterat och begått brott mot folkrätten är det också rätt att EU har sanktioner gentemot Ryssland.