246. Hans Wallmark (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
246
Person
Speaker role
Den Konservative Gruppens talesperson
Date

Vi brukar ju påminna oss om den undersökning som kom för något år sedan som visar att nordbor verkligen gillar och uppskattar nordiskt samarbete. Det man hade högst förväntan på var just inom det försvars- och säkerhetspolitiska samarbetsområdet. Det är där man ser att vi verkligen kan bidra med nordisk nytta.

Vi har ett uttryck i Sverige som lyder ungefär så här: Det som sker stort sker tyst. Då tycker jag nog att man från regeringarnas sida ibland är lite väl blygsamma när det gäller att framhäva Nordefco och den delen av samarbetet. Nordefco tog förra året fram en vision under Frank Bakke-Jensens ledning. Men den är i grunden aldrig diskuterad eller förankrad i de olika parlamenten. Nu har det kommit en redogörelse här från försvarsministern. Men jag menar att regeringarna också har ett ansvar att berätta i parlamenten och för den breda allmänheten om alla säkerhetspolitiska samarbeten som vi har: Nordefco, Pesco och, som Erkki nämnde, EI2. Sedan tycker jag att Nordefco i grunden är bra, därför att det har öppnats upp inte bara mot de nordiska länderna utan även mot de tre baltiska republikerna. Det tror jag är centralt, därför att vi delar alla den gemensamma säkerhetspolitiska arenan och de säkerhetspolitiska utmaningarna.

I beskrivningen av det säkerhetspolitiska läget gör jag ingen annan bedömning än försvarsminister Peter Hultqvist om den ryska aggressionen som tvingar fram motåtgärder i vårt närområde. Men det kommer då att kräva åtgärder i form av att vi måste göra mer. Det kommer också kontinuerligt att kräva mer resurser till ökade försvarsansträngningar i våra olika länder.

Avslutningsvis vore det mig helt främmande att delta i en nordisk debatt om utrikes- och försvarspolitik utan att nämna Nato. Ibland skräms man i den svenska Natodebatten. Både sverigedemokrater och socialdemokrater och alla andra konstiga partier varnar för att Nato är så långt borta. Men Nato finns ju i vårt närområde, i Island, Norge och Danmark. Därför är det absolut bästa för nordisk säkerhet att även Finland och Sverige ansluter sig till Nato. Jag kan bara tala för Sverige, men jag tror att det vore en god idé att alla fem länder vore delar av Nato.