254. Erkki Tuomioja (Replik)

Information

Type
Replik
Talenummer
254
Talerrolle
Den Socialdemokratiske Gruppe
Dato

Herr president! Hans Wallmark sviker inte. Han har inte tagit del i en enda session i Nordiska rådet utan att ta upp Natofrågan. Han är konsekvent i det, det medger jag, men jag vill samtidigt också fråga: Är detta någonting som faktiskt bygger upp det nordiska samförståndet? Ska vi inte respektera de olika val vi har gjort i Norden och som inte på något sätt förhindrar oss att gå djupare in i också det försvarspolitiska samarbete där vi alla är eniga? Att hela tiden ta upp Natofrågan introducerar en fråga som skiljer oss åt, både internt och kanske också externt, och det är helt onödigt.

Jag vill vädja till dig, Hans Wallmark, att låta bli den här debatten. Den diskussionen kan vi föra på många olika andra ställen, utan att låta den förgifta den atmosfär och det goda samarbete vi har i Nordiska rådet.