275. Veronika Honkasalo (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
275
Speaker role
Nordisk Grøn Venstre
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Bästa president! Jag tycker det är bra utlåtanden om att det grönländska språket också borde tolkas här. Och jag väntar mig att Nordisk frihet också kommer att engagera sig för minoritetsspråken, att man i skolan har möjlighet att lära sig minoritetsspråk, och att dessa också stöds av staterna. Ni har en helt annan politik nationellt.

Det går också att prata både svenska och finska, och jag är själv ett exempel på det här. Mitt modersmål är finska och jag har gått i en svenskspråkig skola, och man kan också flexibelt byta språk. Men jag tycker samtidigt att det är viktigt att vi har tolkning också på finska, och jag tycker att Erkki Tuomioja har gjort ett stort arbete här, och jag är tacksam för det. – Tack.