276. Ruth Mari Grung (Svar på replik)

Information

Speech type
Svar på replik
Speech number
276
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppes talsperson
Date

Ja, det var med hensyn til Ministerrådet kontra Nordisk råd. Når vi har startet denne diskusjonen, har jeg fått med meg at vi i hvert fall har hatt stor tiltro til Nordisk institutt for sjørett i Norge. Vi har forstått fra våre kolleger på Island at de har vært opptatt av det vulkanske miljøet, mens mine kolleger fra Danmark og Sverige ikke har hatt det samme engasjementet. Da er det litt arrogant å legge premisser med hensyn til hvilke samarbeidsorgan de vil prioritere. Men for Norges vedkommende har jeg i hvert fall løftet opp den stemmen derfra, i og med at vi ikke vet nok om hvordan de vil prioritere.

Så var det det prinsippet om at samtlige nordiske land bør ha hvert sitt samarbeidsorgan. Finland har ikke hatt noen fram til nå, så de bør også ha tilsvarende mulighet, sånn at vi får den likeverdigheten mellom de forskjellige landene. Det var det som lå til grunn.