28. Antti Rinne (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
28
Person
Speaker role
Finlands statsminister
Date

Ystäväni Ville! Haluan haastaa sinua muutamalla sanalla, jottei jää väärää käsitystä tälle foorumille siitä, mitä Suomessa tapahtuu.

Suomen hallitus keskittyy kilpailukykyyn satsaamalla koulutukseen. Ensi vuoden budjetissa on 350 milj. euroa siihen, että jokainen nuori saa Suomessa toisen asteen koulutuksen. Lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa jokainen nuori saa pikkuhiljaa maksuttoman varhaiskasvatuksen ja peruskoulua vahvistetaan. Tutkimukseen ja tieteen tekemiseen satsataan paljon. Tällä me uskomme saavamme merkittävästi kilpailukykyä tulevaisuuteen.

Suomi on aina pärjännyt koulutuksella ja osaamisella - niin pärjää tästä eteenkin päin. Ne ovat tulevaisuusinvestointeja, toisin kuin rikkaitten ihmisten verotuksen keventäminen. Suomen hallitus, jota minä edustan täällä, antaa veronkevennyksiä 200 milj. euroa ensi vuonna pieni- ja keskituloisille - se on oikeaa politiikkaa.

 

Skandinavisk oversættelse:

Min vän Wille, jag vill utmana dig med några ord för att detta forum inte ska få en felaktig bild av vad som sker i Finland.

Finlands regering fokuserar på konkurrenskraften genom att satsa på utbildning. Vi avsätter 350 miljoner euro i nästa års budget för att ge alla unga i Finland utbildning på andra stadiet i gymnasier och yrkesläroanstalter. Alla unga ska gradvis få avgiftsfri småbarnspedagogik och grundskolan ska stärkas. Vi satsar mycket på forskning och vetenskap. Vi anser att detta kommer att ge oss betydande konkurrenskraft för framtiden.

Finland har alltid hävdat sig genom utbildning och kompetens och ska göra det också framöver. Dessa är framtidsinvesteringar, till skillnad från skattelättnader till rika människor. Finlands regering, som jag här representerar, ger låg- och medelinkomsttagare skattelättnader på 200 miljoner euro nästa år - det är rätt slags politik.