288. Veronika Honkasalo (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
288
Talerrolle
Nordisk Grøn Venstre
Status
Waiting for transcription
Dato

Arvoisa presidentti! On todella valitettavaa, että valiokunnassa ei ole oikeanlaista tietoa siitä, mitä tämä jäsenehdotus pitää sisällään. Esimerkiksi meillä Suomessa asiantuntijat, huumausainepolitiikkaan perehtyneet tutkijat, ovat yhtä mieltä siitä, että tämä nykyinen huumausainepolitiikka ei toimi. Huumekuolemat nuorten keskuudessa esimerkiksi Suomessa ovat järkyttävä katastrofi ja ne nousevat koko ajan. Meidän pitää muuttaa politiikkaa.

Tämä jäsenaloite ei ehdota sitä, että huumeet laillistettaisiin, ei lainkaan, vaan tämä jäsenaloite lähtee siitä, että meidän pitää yhdessä Pohjoismaissa selvittää, mikä meidän politiikassamme tällä hetkellä ei toimi ja millä tavalla me yhdessä Pohjoismaissa voisimme edistää sellaista politiikkaa, joka vähentää haittoja ja vähentää kuolemia.

 

Skandinavisk oversettelse

Ärade president! Det är verkligen beklagligt att utskottet inte har rätt information om vad detta medlemsförslag innebär. Till exempel hos oss i Finland är experter, forskare som är insatta i narkotikapolitik, eniga om att dagens narkotikapolitik inte fungerar. Dödsfallen bland unga till exempel i Finland är en tragisk katastrof och antalet ökar hela tiden. Vi måste förändra politiken.

Detta medlemsförslag handlar inte om att narkotika ska legaliseras, inte alls, utan medlemsförslaget utgår ifrån att vi i de nordiska länderna bör kartlägga vad som inte fungerar i vår nuvarande politik och hur vi tillsammans i Norden skulle kunna främja en politik som minskar skadeverkningarna och dödsfallen.