289. Angelika Bengtsson (Svar på replik)

Information

Type
Svar på replik
Talenummer
289
Talerrolle
UVN
Status
Waiting for transcription
Dato

Jag tackar så mycket för repliken. Detta var utskottets mening. Det är bara Nordisk grön vänster som inte håller med utskottet om att det var så här det uppfattades. Vi är eniga om att vi måste jobba mer förebyggande och att det är just det utskottet ska lägga energi på. De som behöver stöd med anledning av sitt narkotikamissbruk ska också få det. Det är det vi behöver lägga tid och energi på, och det är utskottets uppfattning att det är så det ska vara.