289. Angelika Bengtsson (Svar på replik)

Information

Speech type
Svar på replik
Speech number
289
Speaker role
UVN
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Jag tackar så mycket för repliken. Detta var utskottets mening. Det är bara Nordisk grön vänster som inte håller med utskottet om att det var så här det uppfattades. Vi är eniga om att vi måste jobba mer förebyggande och att det är just det utskottet ska lägga energi på. De som behöver stöd med anledning av sitt narkotikamissbruk ska också få det. Det är det vi behöver lägga tid och energi på, och det är utskottets uppfattning att det är så det ska vara.