292. Lulu Ranne (Replik)

Information

Type
Replik
Talenummer
292
Person
Talerrolle
Nordisk Frihed
Status
Waiting for transcription
Dato

Herr president! Det är klart att alla kan hitta sina egna specialister att lita på, men just detta är nog en fråga där man borde lita ganska mycket på polisen och se hur det ser ut på fältet, till exempel när det gäller hur  gängkriminalitet och gängvåld hänger ihop med den här politiken. Jag tackar för utskottets förslag. En sak vi kanske borde titta närmare på är harmonisering av lagstiftning som gör våra länder tryggare.