292. Magnus Ek (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
292
Person
Speaker role
Midtergruppen
Date

President! Vi har tidigare talat här i dag om medlemsförslag där vi har funderat på om frågorna faktiskt är något som rör, eller som bör röra, det nordiska samarbetet. Jag skulle vilja lägga in samma fråga här: Varför måste det här nödvändigtvis vara en nordisk fråga? Jag förstår att denna debatt och punkt främst är till för att vi ska väcka medlemsförslagen och fördela dem på utskott, men jag hoppas också att man under mina kommande år här kan lägga fram statistik eller något slags fakta i medlemsförslagen som tyder på varför det skulle vara nödvändigt att vi som politiker eller stater lägger oss i det här. Vi har ju ett system som fungerar ganska väl: Vi får fram piloter. Flyget är redan i dag ett av de absolut säkraste transportsätten. Jag vill därför bara väcka frågan till förslagsställaren: Varför ska vi lägga oss i det här när vi har en situation som fungerar? Varför ska vi överpolitisera detta?