304. Rasmus Ling (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
304
Person
Talerrolle
Midtergruppens talsperson
Dato

Herr ordförande! För några veckor sedan kom FN:s klimatpanel IPCC med ytterligare en rapport. Det går att läsa att vi redan i dag har 1 grads uppvärmning och att vi måste sänka utsläppen drastiskt för att vi ska kunna hålla 1,5-gradersmålet. Det kräver att vi vidtar åtgärder på alla plan.

Det finns flera olika sektorer, och en är byggsektorn. Vi måste börja med mer klimatsmart byggande, inte minst här i Norden där vi har vi har väldigt bra förutsättningar. Hur vi bygger har nämligen väldigt stor påverkan; det blir bättre eller sämre beroende på hur man väljer att göra det. Trä är generellt ett väldigt bra material. Det binder koldioxid, men det har också fördelen för oss att vi har väldigt mycket av det i flera av våra nordiska länder. Kan vi använda det i bostadssektorn är det någonting som kan vara bra även rent ekonomiskt. 

Det finns dock andra sektorer som har ambitioner att förbättra sig. Cementindustrin i Sverige, som i dag inte är särskilt bra, har skarpa ambitiösa målsättningar att bli helt koldioxidfri. Om det går eller inte är naturligtvis upp till bevis, men att det finns starka aktörer som har så stora ambitioner är förstås väldigt bra. Vår roll som politiker är naturligtvis att skapa incitamenten för att det ska gå åt det hållet. 

Det handlar också om avfall och återvinning. Lite beroende på hur man mäter bedöms det att 25-30 procent av avfallet i EU härrör från byggnadsindustrin, och genom att återvinna material kan vi få ned mängden avfall. Det är naturligtvis är bra för miljön. 

Detta är alltså ett område där vi kan kombinera miljöpolitik med grön näringslivspolitik. Byggsektorn vill generellt vara med och måste då få förutsättningar politiskt för att kunna vara med på ett bra sätt. Det är många byggföretag som är aktiva i många länder i Europa samtidigt, och det gör naturligtvis att vi har att tjäna på att samarbeta kring detta för att få upp ambitionerna så högt som möjligt. Mittengruppen hoppas därför gå vidare med detta förslag, och vi hoppas att det möter positiva reaktioner i den kommande behandlingen.