308. Ketil Kjenseth (Replik)

Information

Type
Replik
Talenummer
308
Talerrolle
Midtergruppen
Dato

Jeg vil bare understreke viktigheten av dette forslaget. Som Angelika Bengtsson her er inne på: En del av dette er å designe framtidas bygg, men det er jo også å forbedre dagens byggeplasser. Mange bygg kommer til å bli bygd på plass, uten å være prefabrikerte elementer endog. En viktig del av det å få ned klimautslippene er også å få mer klimavennlige byggeplasser, så det må vi også se på i det utvalget. Så er det flere clustre, klynger, i Norden som ser på bedre trebyggeri, og noen vil bygge prefabrikerte elementer i fabrikker, mens andre vil bygge det på plassen der. Så her kommer det til å utvikle seg mye god nordisk og skandinavisk design i framtida.