313. Magnus Ek (Replik)

Information

Type
Replik
Talenummer
313
Person
Talerrolle
Midtergruppen
Dato

Jag försökte ändå uttala mig försiktigt, för jag är säker på att förslaget har lagts fram med den allra bästa av viljor. Men jag hoppas att vi i den fortsatta behandlingen av detta kan ha med oss följande: De nordiska länderna är ju fantastiska musiknationer. Vi är otroligt framgångsrika internationellt, och det finns nog ganska många nordiska artister som hade blivit lite störda ifall de hade varit utestängda från den franska, engelska eller amerikanska marknaden under en vecka - även om det bara hade varit en del av marknaden. Vi slår ju oss in i andra länder, och det tror jag bara är någonting gott. 

Jag hade gärna sett att vi hade ännu mer finsk metalmusik i svenska radiokanaler och svensk tv. Jag hade gärna sett att vi hade mer norska och danska artister; jag hade gärna fått höra mer av Kim Larsen, salig i åminnelse, och Gasolin' innan han gick bort. Men jag tror att detta står sig självt i någon mån, och jag tror att det finns en risk att det kan landa lite fel ifall vi trycker på det. Jag ser dock fram emot att återkomma till detta i behandlingen.