320. Erkki Tuomioja (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
320
Speaker role
S-gruppens talsperson
Date

Herr president! Jag ska fatta mig mycket kort - inte därför för att det här inte skulle vara viktigt, utan tvärtom. Vi känner alla hur viktigt detta är. Det har kommit fram i många diskussioner här under rådets session och också i många andra medlemsförslag: Hur ska vi förbättra vårt arbete mot klimatförändringen? Den socialdemokratiska gruppen vill inleda en diskussion om utnyttjande av kolsänkor i detta syfte. Vi vet att de nordiska länderna har gjort ganska mycket, kanske mer än andra länder, men vet vi samtidigt att det inte är tillräckligt. Vi behöver använda alla möjligheter att i rask takt ta itu med klimatförändringen. Där kommer kolsänkor att spela en mycket viktig roll. Vi vill se att också de nordiska länderna samarbetar på detta område enligt det förslag som vi har lagt fram.