324. Emilia Töyrä (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
324
Speaker role
S-gruppens talsperson
Date

Herr president! Varför ska man ens åka till Arktis? Det är iskallt, och det är kolmörkt. Sedan blir det jätteljust. Det är vilt, och det är farligt. Det är liksom skummelt. Det är vackert, och det är kärvt - än så länge.

I norra Sverige finns ett samarbetsorgan som heter Swedish Lapland. Tillsammans med systerorganisationerna i Norge och Finland har man bildat Visit Arctic Europe. Tillsammans har man fått en ganska stor tillväxt när det kommer till besöksnäringen i de delarna av Norden. Detta medlemsförslag handlar om att initiera ett turistkluster i Arktis, att understödja vetskapen om bärkraftig turism i Arktis och att utreda vad bäst best practice verkligen är för besöksnäringen i Arktis.

Det har nämnts tidigare under dagen och även tidigare under veckan: Tillsammans är vi starkare och kan göra mer. Vi har en enorm potential att vara bäst i världen, även när det kommer till det här området. Det finns också någonting att lära för oss alla, oavsett land. Genom att uppleva Arktis tror jag dessutom att de besökare som kommer till oss får en bättre förståelse för varför 1,5-gradersmålet måste uppnås. Besöket måste också vara hållbart. Vi har bra exempel på hållbart resande i Norden. Är det inte dags att vi använder oss av alla bra exempel?

På den socialdemokratiska gruppens vägnar hoppas jag att så många som möjligt kan ställa sig bakom detta medlemsförslag.