330. Johanna Karimäki (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
330
Speaker role
Udvalget for Kundskab og Kulturs talsperson
Date

Ärade president! Den socialdemokratiska gruppen har lagt fram ett förslag om att använda det nordiska miljömärket Svanen också på nordisk mat, hantverk och design. Tanken var att dels ge konsumenter vägledning till mat och produkter som är hållbart framställda och av nordiskt ursprung, dels att svanenmärkningen skulle bidra till att profilera nordisk mat, hantverk och design i Norden och internationellt.

När utskottet för kunskap och kultur behandlade medlemsförslaget beslutade man skicka ärendet på remiss till relevanta departement, myndigheter och institutioner på livsmedels- och konst- och kulturområdet.

Av de 15 remissvar som kom in framgår dock att svanenmärkning inte kan begränsas till en region, i det här fallet Norden, och att Svanen inte certifierar livsmedel. Dessutom menade remissinstanserna bland annat att det är alltför komplicerat att hitta kriterier för de mat-, hantverks- och designprodukter som ska Svanenmärkas, och att konsumenterna riskerar att bli förvirrade av ytterligare ett märke och att det skulle krävas alltför stora marknadsföringsåtgärder för att lansera ett nytt Svanenmärke.

Mot bakgrund av remissinstansernas svar föreslår utskottet för kunskap och kultur att Nordiska rådet inte går vidare med medlemsförslagt om nordisk svanenmärkning av mat, hantverk och design. Jag hoppas dock att det finns något annat sätt att främja nordisk mat, hantverk och design. Tack.