337. Maarit Feldt-Ranta (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
337
Talerrolle
S-gruppens talsperson
Dato

Tack fru president! Bästa kolleger, vi kan med fog säga att detta årtusende är mobilitetens årtusende och allt tyder på att människor framöver ytterligare och ännu mer kommer att röra sig över våra gränser. När vi talar om gränshinder talar vi ofta om problem, men det är ju viktigt att inse att mobiliteten verkligen har varit en stor framgångsfaktor för hela Norden.

Som sagt kommer mobiliteten framöver att ytterligare öka och det utmanar alla. Den finska delegationens motion har haft som avsikt att dela med sig av sina egna goda erfarenheter på nationell nivå. Hur man kunde organisera det här arbetet och jobba mer systematiskt. Jag är här främst i egenskap av S-talesperson, men jag har också tidigare en längre period fungerat som ordförande för den finska rådgivningskommittén. Det är specifikt två aspekter som jag gärna här lyfter fram.

För det första, den förebyggande funktionen. Ett nätverk, en rådgivningskommitté i det här fallet, som jobbar systematiskt lyckas ofta fånga och ta i problemen innan de blir större eller sprids. Den andra aspekten är nätverket i sig själv som uppstår. Våra nordiska länder och våra samhällen är små, och aktörerna, rent fysiska personer, som i olika myndigheter eller i politiken jobbar med gränshinder är inte så många. Att samla dem regelbundet runt samma bord ger verkligen synergieffekter.

Vi ser alltså positivt på betänkandet och på att utskottet för tillväxt och utveckling instämmer i motionens anda och rekommenderar de nordiska regeringarna att se över hur man organiserar gränshinderarbetet på nationell nivå.