338. Juho Eerola (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
338
Person
Speaker role
Nordisk Frihed
Date

Ärade president! Suomen valtuuskunnan puolesta haluan kiittää tästä vastauksesta, joka on saatu. En käy nyt toistamaan tässä lyhyessä puheenvuorossani sitä, mitä esimerkiksi edustaja Feldt-Ranta tai edustaja Pirttilahti aiemmin sanoivat, vaan yhdyn siihen kaikkeen. Mutta sen toistan, että rajaesteiden poistaminen maidemme kansalaisten väliltä tosiaan on ehkä tärkein asia, mitä Pohjoismaiden neuvostossa voidaan edistää ja millä voidaan helpottaa liikkuvuutta maasta toiseen.

Suomi valtiona voi monessa asiassa ottaa oppia muilta Pohjoismailta, hyvin useinkin, mutta tässä on semmoinen asia, missä te muut Pohjoismaat voitte ottaa oppia Suomelta: meidän rajaesteneuvontatoimikuntamme on nimittäin ollut erittäin toimiva. 

Lisään tähän loppuun vielä sen, minkä sanon aina näissä yhteyksissä, tai minkä olen tullut huomanneeksi, että ammattiliitot tulisi entistä vahvemmin ottaa näihin pöytiin mukaan. Poliitikoilla vasemmalta laidalta oikealle löytyy halua poistaa rajaesteitä maittemme kansalaisten väliltä, mutta tulevaisuudessa näihin pöytiin pitäisi entistä vahvemmin ottaa ammattiliitot mukaan. 

Skandinavisk oversættelse:

Ärade president! Jag vill på Finlands delegations vägnar tacka för svaret vi fick. Jag tänker inte i mitt korta anförande upprepa vad till exempel ledamot Feldt-Ranta eller ledamot Pirttilahti tidigare sade utan instämmer i allt detta. Men jag vill upprepa att avskaffandet av gränshinder mellan våra medborgare kanske är det viktigaste ärende som Nordiska rådet kan främja för att underlätta rörligheten mellan länderna.

Finland kan lära sig av de andra nordiska länderna i flera frågor, mycket ofta dessutom, men i den här frågan kan ni övriga nordiska länder lära er av Finland: vår rådgivningskommitté för gränshinderfrågor har nämligen fungerat mycket bra.

Jag vill slutligen säga detsamma som jag alltid brukar i dessa sammanhang, något som jag har lagt märke till, nämligen att vi borde engagera fackförbunden allt mer i dessa förhandlingar. Politiker från både höger och vänster vill avskaffa gränshinder mellan medborgarna i våra länder, men i framtiden borde vi engagera fackförbunden allt starkare i dessa förhandlingar.