34. Erna Solberg (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
34
Person
Speaker role
Norges statsminister
Date

Spørsmålet var hva oljefondet ville gjøre for å bidra til dette. Det betyr at man fokuserer på der man investerer, ved å sørge for at man får mindre CO2-fotavtrykk av det man gjør. Det er det som virkelig monner.

For øvrig er Norge et land som bidrar med 1 pst. av BNP til bistand, noe som er høyt. Det gjelder alle områder, både helse og utdanning, og det gjelder ikke minst  fornybar energi, som gjør at man bidrar til å investere i at det kommer mer fornybar energi. Det er også en del av mandatet til oljefondet: å bidra til investeringer i fornybar energi og klimateknologi.