340. Per-Arne Håkansson (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
340
Speaker role
Den Socialdemokratiske gruppes talsperson
Date

Herr president! Att hjälpa utsatta barn och ungdomar som riskerar våld och förtryck i sina hemländer är självklart en viktig fråga att jobba med.

Vi ser att motionen har goda intentioner och att det absolut finns möjlighet att hitta vägar framåt. Vi vet också att det finns ett väl fungerande samarbete mellan de nordiska ambassaderna och en del beskickningar i världen. Vi har till exempel en gemensam ambassadlokal i Burma, och det finns flera lokaler där vi i Norden är samlokaliserade. Det kan ju underlätta detta samarbete.

Det finns också anledning att problematisera detta. Det har att göra med det dubbla medborgarskapet, hur organisationen är upplagd på de olika beskickningarna och möjligheterna att hantera detta på bästa sätt.

Vi ser möjligheter att nå fram i den här frågan, men vi tror att den behöver utredas ytterligare i utskottet och att utrikesdepartementen behöver involveras för att vi ska kunna få en helhetsbild av möjligheterna.