351. Angelika Bengtsson (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
351
Speaker role
Nordisk Frihed
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Fru president! Jag vill från Nordisk frihets räkning tacka utskottet för att ni har stöttat vårt förslag. Det är något som verkligen kommer att göra nytta för den biologiska mångfalden inom Norden. 

Låt mig kort få avsluta med att säga: Låt Norden blomstra! Låt de nordiska växterna blomstra ännu mer!