36. Aron Emilsson (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
36
Person
Speaker role
Nordisk Frihets talesperson
Date

Herr president! Kära nordiska vänner! Det är hög energi i den energipolitiska debatten om ett hållbart Norden, och det tror jag behövs. Vi går mot vinter, och den bitande kylan har redan slagit sitt grepp kring de tidiga morgnarna – i alla fall i Stockholm.

För många människor i världen och i Norden är Norden en förebild, och många önskar lära av de erfarenheter vi har gjort. Vi har tillit till varandra. Vi har en hög grad av trygghet i våra samhällen. Vi är duktiga på att finna lösningar. I Nordisk frihet sätter vi dessa värden i högsätet. I Nordisk frihet tror vi på Norden.

Den nordiska modellen har haft stor genomslagskraft runt omkring i världen, och när det kommer till just hållbar utveckling och omställning har Norden en stor roll att spela – och samtidigt ett stort ansvar. Vi ska framför allt våga tänka nya tankar. Vi delar bekymret med klimatutvecklingen, men vi bekymrar oss också över närmiljön i våra hav, våra älvar, vårt grundvatten, våra skogar och våra städer. Vi är framför allt upptagna av att rikta strålkastarljuset mot konstruktiva lösningar med vilka vi gör störst nordisk nytta, präglat av realism och inte av ångest och alarmism.

De nordiska ländernas bidrag till den globala uppvärmningen är försvinnande liten. Det är klart att vi alltid kan bli bättre, men vi måste rikta våra resurser dit där vi kan göra allra störst skillnad. Klimat- och miljödebatten börjar i det nära. Vi hörde Wille Rydman, som ville lära mer av Sverige, och jag skulle i kontrast till det vilja lära mer av Finland. Därför ställer jag följande fråga till den finländske statsministern Antti Rinne: Hur kan man sprida best practices från den finska framgångssagan när det gäller att utveckla ren energi, såsom kärnkraften?