368. Nina Sandberg (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
368
Person
Talerrolle
Udvalget for Velfærd i Nordens talsperson
Dato

Takk president! På vegne av Utvalget for velferd i Norden har jeg gleden av å legge fram et forslag om at Nordisk råd anbefaler de nordiske regjeringene å utvikle et fellesnordisk utvidet likelønnssertifikat. Alle de nordiske landene har over lengre tid jobbet med å komme ubegrunnede, usakelige lønnsforskjeller til livs. Likevel gjenstår det et lønnsgap på i snitt inntil 15 pst. i Norden.

Det sosialdemokratiske medlemsforslaget om et nordisk likelønnssertifikat ble utviklet med inspirasjon fra Island. Island innførte i januar 2018, som første land i verden, krav om likelønnssertifisering av bedrifter og institusjoner med over 25 ansatte. Utvalget for velferd har diskutert forslaget og fått ta del i erfaringene fra Island, under utarbeidelsen og innføring av sertifikatet. For å kunne likelønnssertifisere kreves det nå at bedriftene tar fram konkrete likestillingsplaner eller likestillingsintegrert personalpolitikk i henhold til visse standarder. De islandske erfaringene kan forhåpentligvis bidra til at man utvikler denne metoden også i de andre nordiske landene, selv om det da gjøres på frivillig basis, som vi foreslår.

Det opprinnelige initiativet har, kort sagt, blitt modifisert. Vi ba regjeringene om å overveie muligheten for å utvikle et slikt felles sertifikat. Dette har blitt komplettert med forslag til de nordiske regjeringene og ministerrådet om også å se på viktige faktorer bak lønnsutviklingen, som f.eks. det kjønnssegregerte arbeidsmarkedet og deltidsarbeid. Vi vet at kjønnsstereotype utdanningsvalg leder til et kjønnssegregert arbeidsmarked, noe som aktualiserer behovet for å lære av hverandre i Norden når det gjelder å synliggjøre ulike muligheter for utdannings- og yrkesvalg. Vi ser også gjerne at innsatsen mot ufrivillig deltidsarbeid utvikles internt i Norden.

Til slutt: Et helt konkret eksempel fra Norge, fra Aust- og Vest-Agder, viser at likelønnssertifisering kan gjøre det enklere for bedriftene å etterleve regelverk som allerede gjelder, og det gir arbeidsplassen synlighet som attraktiv og som framsynt.