370. Helge André Njåstad (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
370
Speaker role
Uden partigruppetilknytning, talsperson for reservation 2
Date

Visepresidenten Martin Kolberg var i pausen borte hos oss i Fremskrittspartiet og sa at han savnet at vi holdt innlegg, så nå kan jeg glede Martin Kolberg med at han får høre litt fremskrittspartipolitikk igjen.

Vi har i likhet med Nordisk frihet en reservasjon på dette punkt, som i all hovedsak følger samme argumentasjon som foregående taler framførte. Heller ikke vi har tro på at vi ved å innføre et sertifikat som skaper byråkrati, vil oppnå særlig masse, og har derfor reservert oss fra den delen. Men vi er enig i store deler av tematikken ellers.

Samtidig kjenner dere som er på besøk i Norge, til at dette virkelig er et land der kvinnene har inntatt de viktige posisjonene i norsk samfunnsliv. Vi har skrytt av det tidligere, og nå har vi fått enda flere viktige posisjoner. Siden sist har vi fått kvinnelig stortingspresident og leder for Høyesterett, og vi har kvinnelig statsminister, utenriksminister og finansminister. Så gjenstår det å se hva Kristelig Folkeparti lander på i morgen, men jeg tror jeg har nesten hele salen med meg i at vi beholder kvinnene i de posisjonene enda lenger her i landet.