4. Vivian Motzfeldt (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
4
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Tak. Jeg vil indlede min tale med en hilsen fra vores formand for Naalakkersuisut, Múte Bourup Egede, som desværre ikke kunne deltage ved dette nordiske statsministertopmøde. Jeg vil tale på vegne af formanden for Naalakkersuisut her på det nordiske statsministertopmøde.

Vi har øget vores samarbejde og koordinering med den danske regering om forsvars- og sikkerhedsspørgsmål. Den grønlanske regering, Naalakkersuisut, underskrev en aftale med den danske forsvarsminister om principperne for den arktiske kapacitet den 10. maj - en aftale, hvor fokus er på at styrke vores evne til at se, hvad der sker i og omkring Grønland. Forsvaret, herunder Arktisk Kommando, udfører livreddende aktioner i Grønland - operationer, der kun er steget i antal i de seneste år.

Vi afventer nu resultatet af det danske folketingsvalg, før vi kan gå videre med arbejdet omkring aftalen. Hidtil har den største trussel mod befolkningens sikkerhed i Grønland ikke været militære, men naturens og klimaændringernes trusler. Vejret skaber nye og farlige udfordringer for vores infrastruktur, herunder fødevaretransport med skibe og fly, og udfordrer vores egen fødevaresikkerhed. 

I december sidste år blev elektriciteten fra vores vandkraftværk afbrudt bl.a. på grund af en snestorm, hvilket efterlod Grønlands hovedstad, Nuuk, uden strøm og dermed uden internet næsten en hel dag og med ustabil strøm i flere dage.

Klimaforandringerne og den stigende havtrafik skaber store muligheder for samfundene i Arktis, men også store udfordringer og bekymringer. Klimaforandringerne skal derfor ikke glemmes, når vi taler om sikkerhed for vores befolkning. Vi er derfor også tilbøjelige til så vidt muligt at tænke i ikkemilitære løsninger. Vi skal ikke være naive, men vi skal heller ikke bidrage til eskalering. Vi skal være en del af den arktiske historie som en zone med lavspænding og samarbejde, hvor oprindelige folk har været i front med at fastholde og øge dialogen i alle arktiske stater, inklusive i Arktisk Råd. Det skal vi huske, hvis konflikter kommer tættere på. 

Vi ser desværre ricisi for værdikædeforstyrrelser. Vi lever af havet, og vi får store forsyninger ind i samfundet via havet. En forværret sikkerhedssituation kan i sidste ende påvirke forsyningssikkerheden i vores samfund. Derfor arbejder Naalakkersuisut for at øge handelen og samarbejdet med venner og allierede i vores nærområde, bl.a. for at sikre vores forsyningssikkerhed og gøre os mindre sårbare. Vi skal ikke havne i en lignende situation over for andre lande som den, vi er havnet i med afbrudt handel med Rusland og for den sags skyld Belarus, igen. Her er handelen i realiteten umuliggjort efter Ruslands invasion af Ukraine. Og der skal ikke herske nogen tvivl om, at Grønland på det kraftigste fordømmer Ruslands invasion af Ukraine.

Fødevaresikkerheden og kommunikationsinfrastrukturen samt den maritime sikkerhed er områder, hvor vi skal øge vores nordiske samarbejder til gavn for os alle. Jeg takker for ordet på vegne af Grønland, og vi ser frem til en god diskussion.

Qujanaq - tak!