45. Stefan Löfven (Replik)

Information

Type
Replik
Talenummer
45
Talerrolle
Sveriges statsminister
Dato

Först och främst ska vi naturligtvis vara väldigt noga med att lyssna på ungdomarna och på vad de har att säga. Vi ska ta beskedet från deras håll på stort allvar. Men jag vill varna lite för att betrakta politiken som att några ska producera politik och några ska konsumera politik. Jag tycker att vi ska ta ungdomen i beaktande på så sätt att vi visar dem att vi gör någonting här och nu. Vi gör någonting här och nu, och vi har bråttom – men vi vill ha med fler.

Vi har gjort två saker i Sverige som jag tycker är bra. Det ena är Klimatklivet, där vi nu har 3 000 projekt som staten stöder. Det är 3 000 klimatprojekt som ska ta ned utsläppen med 1 ½ miljon ton. Det är faktiskt bra; det är en folkrörelse. Vi har även ett industrikliv, där till exempel stålindustrin nu utvecklar ett sätt att producera stål utan att använda kol. Det är en revolution i stålindustrin.