75. Michael Tetzschner (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
75
Speaker role
Præsidiets talsperson
Date

Med utgangspunkt i det samarbeidsminister Wallström var inne på: Erfaringene fra de svenske skogbrannene i sommer er en påminnelse om at stadig flere ulykker, naturkatastrofer og sabotasje, eventuelt terrorhandlinger, kan utsette våre sivile samfunn for større belastninger enn man klarer å takle innenfor sin egen nasjonale beredskap.

Derfor vil jeg reklamere litt for at presidiet har besluttet å nedsette en arbeidsgruppe som ser våre sivile beredskapsressurser i Norden i en større sammenheng, nettopp med tanke på å kunne kraftsamle, slik det nå måtte gjøres mer ad hoc i forbindelse med skogbrannene i Sverige. Jeg er veldig tilfreds med at samarbeidsministeren også var inne på det i sitt innlegg.

Vi har en stor oppgave i å gjøre våre samfunn tryggere for våre befolkninger, og vi ser frem til det videre samarbeidet med Ministerrådet i så henseende.