79. Mogens Jensen (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
79
Person
Speaker role
S-gruppen
Date

Tak. Den svenske samarbejdsminister nævnte, at vi har en målsætning om, at Norden skal være verdens mest integrerede region. Den tror jeg at vi alle deler. Jeg vil rejse en problemstilling, der handler om den undervisningsportal, som vi har skabt, og som har eksisteret gennem efterhånden en del år, som hedder "Norden i Skolen". Der er nu 15.000 lærere, der bruger denne portal, og hvert år bliver 300.000 elever på tværs af de nordiske lande undervist med materialer på vores fælles nordiske sprog fra den portal. Men med det budgetforslag, der nu ligger, ser en stor del af finansieringen til den portal, der hedder "Norden i Skolen", ud til at forsvinde. Det mener jeg er uholdbart, og jeg forstår det ikke, for den har fået en god evaluering. Så spørgsmålet er: Vil samarbejdsministrene tage initiativ til samen med deres ministerkollegaer at sikre finansieringen af "Norden i Skolen" i årene fremover?