84. Ruth Mari Grung (Replik)

Information

Type
Replik
Talenummer
84
Talerrolle
Den Socialdemokratiske Gruppe
Dato

Jeg vil bare gjenta det som ble sagt innledningsvis: Når vi har sett hvordan vi har klart å bygge opp den kompetansen i Norge, og når demokratiet står så tydelig på dagsordenen, ser man ikke da at det gir nordisk nytte å overføre og gi tilsvarende opplæring i de andre nordiske land? Utdanning er kanskje et nasjonalt anliggende, men her snakker man om å heve kompetansen i små og mellomstore aviser, slik at de skal være bedre i stand til å ta i bruk ny metodikk for gravende journalistikk. For nå er det veldig mye "likes" og enkeltting. Det å sette av ressurser til å bruke ny teknologi og metodikk er egentlig det man ønsker å overføre. Så i alle fall for oss sosialdemokrater - og vi fikk også støtte fra Mitten-gruppen - er det helt tydelig at her er det en nordisk merverdi mot demokrati også i forhold til media.