87. Ruth Mari Grung (Replik)

Information

Type
Replik
Talenummer
87
Talerrolle
Den Socialdemokratiske Gruppe
Dato

Det er faktisk senteret som tok initiativ til dette. De har hatt møte med samtlige av de store redaksjonene i de nordiske mediene, som har påpekt at dette er en stor svakhet. Dette senteret har allerede et godt samarbeid med senteret i Århus og med tilsvarende ved universitetet i Gøteborg. Det bør være en målsetting å bygge opp tilsvarende kompetanse i Finland og på Island. Så dette er et sterkt ønske fra et samlet redaktørmiljø i Norden, det glemte jeg å si innledningsvis.

Måten de har bygd opp teknologien på, er helt unik. De kan søke og bruke intelligente databaser osv. for å finne informasjon. En del av de nyhetene som har vært oppe - ja, det har jeg ikke tid til å si deg nå, men det kan jeg fortelle deg etterpå.