91. Sigurður Ingi Jóhannsson (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
91
Speaker role
Minister for nordisk samarbejde
Date

Hr. præsident. Jeg vil kort redegøre for ministerrådets forslag til planer og budget for 2019.

Jeg er glad for at kunne sige, at budgettet er udarbejdet i tæt dialog med Nordisk Råd om budgettes prioriteter, som vi har gjort det de senere år. Drøftelsen om prioriteringer i budgettet begyndte allerede på sessionen i Helsinki i 2017 og fortsatte i januar, juni og oktober 2018. Jeg vil gerne takke Nordisk Råd for et konstruktivt samarbejde og en god dialog. Det samlede budget for 2019 er på ca. 951 mio. DKK, på 2018-prisniveau. Rammen for 2018 videreføres dermed uændret.

I forbindelse med budgettet for 2019 har der været arbejdet videre med at udvikle budgettet i forlængelse af ambitionerne i Nyt Norden-reformen. Der har været fokus på at gøre budgetprocessen endnu mere transparent og tydelig. De tværgående perspektiver ligestilling, bæredygtighed samt børn og unge er blevet tydelige i budgetbogen i form af ikoner ved de budgetposter, hvor der er gjort en særlig indsats med perspektiverne. Budgettet er også blevet mål- og resultatorienteret, og det er hensigten, at dette skal udvikles yderligere. Endelig er der arbejdet videre med ambitionen om et mere dynamisk budget, idet der i budgettet for 2019 omfordeles 30 mio. DDK mellem ministerrådene - det var ca. 9 mio. kr. i årets budget.

Omfordelingen sker med 10 mio. kr. til hvert af tre prioriteringsområder, som blev fastlagt af MR-SAM, nemlig digitalisering, mobilitet og profilering/kultursatsninger uden for Norden. Prioriteringen af digitalisering og mobilitet afspejler faktisk to af de områder, som Nordisk Råd allerede i januar 2018 fremførte som prioriteter i projekter i budgettet for 2019. De øvrige prioriteter er også i vidt omfang indarbejdet i budgettet.

Vi har nået en god aftale om et budgetkompromis med Nordisk Råd, som prioriterer følgende emner: bæredygtigt biobrændsel til transport og opvarmning, gensidig anerkendelse af hinandens e-ID i Norden, reducering af mikroplast i havmiljøet og digitalisering i hospitalsvæsenet. Nordisk Ministerråd vil rapportere om, hvordan udmøntningen af budgetkompromiset forløber.

Jeg kan ikke i denne korte tale på retfærdig vis gøre rede for alle de indsatser, som prioriteres i budgettet næste år. Budgettet afspejler naturligvis de aktuelle politiske prioriteringer, som jeg netop har været inde på i min mundtlige redegørelse. Jeg vil afrunde med at konkludere, at projektet afspejler de prioriteringer, som Nordisk Råd har rejst på vores møder. Det afspejler også reformarbejdet i Nordisk Ministerråd ved en omprioritering af midler mellem sektorerne. I 2018 blev der omprioriteret nøjagtig 8,8 mio. DDK - næsten 9 mio. kr. - mens det som nævnt bliver 30 mio. kr. i 2019. Udviklingen går således i retning af, at vi i højere grad anvender budgettet som et styringsværktøj med resultatmål og rapportering, og at vi derigennem prioriterer aktuelle problemstillinger. Tak, præsident.