Arja Juvonen (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
288
Person
Speaker role
Nordisk Frihed
Date

Arvoisa rouva presidentti! Pidän erittäin hyvänä tätä yhteistyön rakentamista tulevaisuudessa ja varsinkin niitä asiakohtia, joita olette nostaneet täällä esille. Siellä on muun muassa painopistealueena terveys, jota pidän laajana ja hyvänä kysymyksenä. Nostan tässä esiin esimerkiksi hyvinvointiteknologian, ja innovaatio on myös siellä listalla lueteltuna.

Väestö ikääntyy, ja kyllä meidän täytyy lyödä niin lännessä kuin idässä ja kaikkialla viisaat päämme yhteen, jotta me kehitämme muun muassa hyvinvointiteknologiaa ja erilaisia toimintamalleja niin, että yhä useampi ikääntynyt pärjää tulevaisuudessa myös omassa kodissaan, ja näen, että esimerkiksi tämä yhteistyön rakentaminen voi olla tällaisia ajatuksia jakavaa.

Skandinavisk oversettelse:

Ärade fru president! Jag välkomnar denna utveckling av samarbetet i framtiden och speciellt de punkter som ni här har tagit upp. Ett av insatsområdena är hälsa, vilket jag anser är ett omfattande och bra tema. Jag vill här nämna till exempel välfärdsteknologin, och innovation finns också på listan. 
Vår befolkning åldras och vi måste i väst och öst och överallt slå våra kloka huvuden ihop för att utveckla bland annat välfärdsteknologin och olika strategier så att allt fler äldre klarar av att bo hemma i framtiden, och jag tycker att till exempel denna utveckling av samarbetet är förenlig med dessa tankar.