Bertel Haarder (Hovedindlæg)

Information

Type
Hovedindlæg
Talenummer
224
Talerrolle
Danmarks Kulturminister og Midtergruppens talsperson
Dato

Hr. fungerende præsident, mange tak for den venlige modtagelse. Jeg har i dag i Nordisk Råds kulturudvalg forelagt de nye vedtægter for Nordisk Råds priser, og det var jo i denne sal ─ det var i hvert fald i Nordisk Råd ─ at tanken om nye vedtægter opstod, og i 2012 rekommanderede Nordisk Råd til ministerrådet, at nu skulle vi have nye vedtægter. Det har vi nu fået. Jeg har lige forelagt dem i kulturudvalget, og de er forskellige, sådan at hver pris har sine egne regler, men de har også noget fælles, de er harmoniserede på en måde, der giver plads til forskelighed, og det fælles overordnede formål vil jeg gerne citere:

Formålet med Nordisk Råds priser er at øge interessen for det nordiske kulturfællesskab og miljøsamarbejde og at anerkende enestående kunstneriske og miljømæssige indsatser. Priserne skal bidrage til at synliggøre og markere det nordiske samarbejde. Citat slut.

Formålet er altså, at priserne for det første skal have en egenværdi, være af betydning i sig selv, og for det andet også skal have en nordisk værdi ─ en nordisk merværdi.

Vi kan glæde os over, at interessen for Nordisk Råds priser er stor. Priserne nyder udbredt anerkendelse i offentligheden, de bidrager til gensidig sprog- og kulturforståelse, og den røde tråd i hele processen omkring revision af vedtægterne har været, at kvaliteten skal være i top, og det skal man kunne stole på, og så skal værdigheden beskyttes for de produkter, der belønnes, og dem, der nomineres.

Der udarbejdes en håndbog, som uddyber de enkelte dele, altså en håndbog for hver enkelt pris, som er guideline i det daglige arbejde. Der har også været set på honorarerne for det arbejde, som medlemmer og suppleanter lægger i komiteerne, som jo udfører det hårde arbejde, og forslaget harmoniserer så vidt muligt niveauet for honorering i de fire kulturpriser, og det giver en merudgift på 250.000 kr., som kulturministrene har fundet plads til.

Jeg vil gerne takke ikke mindst Nordisk Råd, som er årsag til revisionen, og jeg vil også gerne takke vores islandske værter for en rigtig festlig aften i aftes: God underholdning, gode priser ─ og det tør jeg sige, for der var ingen danske ─ og en rigtig god og festlig reception bagefter. Og så er det jo dejligt at møde alle sine nordiske venner her igen. Tak, hr. præsident.