Christian Juhl (Svar på replik)

Information

Type
Svar på replik
Talenummer
273
Talerrolle
Nordisk Grøn Venstre
Dato

Jeg er tilhænger af, at vi har et militært beredskab. Jeg så gerne, at noget af NATO-beredskabet, for ikke at sige det hele, blev omformet til et FN-beredskab, sådan at vi havde en stående styrke i fællesskab under fælles FN-kommando, som kunne træde ind, når en konflikt var undervejs. Det, vi kalder fredsbevarende og fredsskabende styrker, er vi for svage i, og det ser jeg hellere at vi har end den aggressive militærpagt, der hedder NATO. Den har overlevet sig selv efter min mening og er ikke egnet til de konfliktformer, som vi har nutildags, og er slet ikke egnet til at mægle og forebygge i konfliktsituationer. Det er det, verden skriger på i øjeblikket, og det er derfor, jeg er så glad, når vi får den snak.

Da hørte jeg jo også i middagspausen – selv om vi egentlig har lovet hinanden ikke at fortælle om, hvad vi snakkede om, sådan i offentligheden, men hvis det her kan være et lille lukket rum, kan jeg sige det – at de konservative nu er meget glade for det militær, som de nu gerne vil opruste. Og jeg kan også forstå, at hr. Bertel Haarders parti i Danmark også vil til at bruge endnu flere milliarder kroner på hardcoremilitær. Der så jeg hellere, at vi gjorde det på de bløde områder – og at man i det nordiske samarbejde påpeger de her bløde områder. Det er jeg kun glad ved, og det var derfor, jeg udtrykte min glæde over det.