Håkan Svenneling (Hovedindlæg)

Information

Speech type
Hovedindlæg
Speech number
93
Speaker role
Den Venstresocialistiske Grønne Gruppes talsperson
Date

I ett akut läge som råder i Mellanöstern välkomnar vi i den vänstersocialistiska gröna gruppen i Nordiska rådet att den svenska regeringen har gett beskedet att Sverige snarast kommer att erkänna Palestina som stat.

Vi ser varje dag hur förutsättningarna för en tvåstatslösning steg för steg håller på att slås sönder av Israel och hur alla chanser att bygga fred i Mellanöstern håller på att utplånas. Det sker genom blockaderna mot Gazaremsan, genom byggandet av bosättningar och genom byggandet av muren på de ockuperade områdena. Det sker genom ett ökat antal checkpoints på Västbanken och i östra Jerusalem. Det sker genom rivningarna av palestinska hem.

Varje dag, även i dag samtidigt som vi står i denna kammare, pågår en kamp om varje kvadratcentimeter på Västbanken och i östra Jerusalem – en kamp som palestinierna alltför ofta går förlorande ur. Successivt ser vi hur palestinierna fördrivs från sina hem och från sina åkermarker, som ersätts med israeliska bosättningar.

Den israeliska ockupationen kan inte beskrivas i militära termer och i termer av skadade, attacker och dödande. Genom mer än fyra decennier av ockupation har Israel byggt upp en hel samhällsordning på de palestinska områdena baserat på sin ockupation. Det samhällssystem vi ser på de ockuperade områdena påverkar varje del i palestiniernas liv, från morgon till kväll, från den dag de föds till den dag de dör.

Israel har byggt upp ett samhällssystem på det ockuperade området där dina rättigheter, dina skyldigheter och dina möjligheter avgörs av din etnicitet. Om du kan få ett bygglov, vilka vägar du får åka på, om du har tillgång till grundvatten eller om du kan odla din mark avgörs av om du är palestinier eller israeler. Palestinier kan inte längre åka med samma bussar som israeler på de ockuperade områdena till Israel.

Att man gör åtskillnad på människor på grund av deras etnicitet är tyvärr inget nytt i världen. Vi har sett det förut. Vi såg det i apartheidregimens Sydafrika, och vi såg det under segregeringen i den amerikanska södern. Det är en rasistisk politik. Den var förkastlig då, och den är förkastlig i dag.

Vi uppmanar nu Nordiska rådets medlemmar, alla nordiska länders regeringar och parlament att erkänna staten Palestina som en suverän och självständig stat. Vi uppmanar också israeler och palestinier att med hjälp av de nordiska länderna arbeta för fred och försoning genom fredsavtal baserat på internationell rätt och FN-resolutioner till ett ömsesidigt erkännande av både staten Israel och staten Palestina.

Därför lämnar i dag den vänstersocialistiska gröna gruppen i Nordiska rådet ett medlemsförslag om att Nordiska rådet ska uppmana de nordiska länderna att erkänna staten Palestina.