Johan Andersson (Svar på replik)

Information

Type
Svar på replik
Talenummer
88
Talerrolle
Talesperson för den Socialdemokratiska gruppen
Dato

Vår ambition är att det ska bli en så fullödig beredning som möjligt av denna fråga. Vi har funnit att Island har kommit ganska långt med de här frågorna, och även Sverige ligger en bra bit fram. Det finns säkert flera delar i Norden, men vi ser att vi kanske behöver få till en enhetlig syn. Det är precis som du säger, Paula, att det handlar om så mycket mer än bara lön; det handlar om hela arbetslivet och villkoren därtill. Det vi framför allt är ute efter i den här delen är dock de omotiverade lönedifferenser – och anställningsdifferenser – som finns.