Johanna Karimäki (Replik)

Information

Type
Replik
Talenummer
266
Talerrolle
Mittengruppen
Dato

Arvoisa puheenjohtaja! Minustakin olisi hyvä, että ulkoministerit voisivat olla paikalla, kun keskustelemme kansainvälisestä strategiasta. Tässä kuitenkin Pohjoismaiden rauhantyö on hyvin vahvasti esillä ja korostetaan pohjoismaista johtajuutta rauhantyössä, ja kuulimme aikaisemmin Ruotsin ministeri Margot Wallströmiltä siitä tärkeästä työstä, mitä Ruotsi tekee YK:n turvallisuusneuvostossa. Yksi osa maailmanrauhaa ovat toki ydinaseriisunta ja ydinasekokeita vastaan toimiminen. Ydinaseethan lisäävät uhkaa maailmassa mutta myös saastuttavat ympäristöjä. Minusta olisi hyvä tässä yhteydessä keskustella juuri siitä, mitä Pohjoismaat yhdessä voisivat tehdä maailmanrauhan eteen ja miten ne yhdessä voisivat tukea Ruotsia YK:n turvallisuusneuvoston tehtävässä.

Skandinavisk oversættelse

Ärade ordförande! Jag tycker också det vore bra om utrikesministrarna kunde närvara då vi diskuterar en internationell strategi. De nordiska ländernas fredsarbete och det nordiska ledarskapet i detta arbete har betonats kraftigt, och vi hörde tidigare Sveriges minister Margot Wallström berätta om det viktiga arbete som Sverige gör i FN:s säkerhetsråd. Kärnvapennedrustningen och arbetet mot kärnvapenprov är en del av världsfreden. Kärnvapnen ökar ju hoten i världen men förorenar också miljön. Jag tycker att det vore bra att i detta sammanhang diskutera uttryckligen vad de nordiska länderna tillsammans kunde göra för världsfreden och för att tillsammans stöda Sverige i dess uppdrag i FN:s säkerhetsråd.