Susanna Koski (Svar på replik)

Information

Type
Svar på replik
Talenummer
104
Person
Talerrolle
Konservativa gruppens talesperson
Dato

Puheenjohtaja! Tässä meidän ehdotuksessamme ei oteta kantaa siihen, mitä on jo tapahtunut, tai tieteellisiin laskentasääntöihin, vaan tässä otetaan kantaa siihen, että saadaan pohjoismaista yhteistyötä myös metsätaloudessa tiivistettyä sikäli, kun asia koskettaa EU-lainsäädäntöä. Tässä yhteistyössä, kuten edustaja Pirttilahtikin totesi, emme suinkaan ainoastaan ole jälkijunassa vaan edessä on vielä monia edesottamuksia, joissa tätä yhteistyötä tarvitaan. Semmoisia ovat myös nämä rahoituskehysneuvottelut sekä maatalouspolitiikan uudistaminen kaudelle 2020.

 

Skandinavisk oversættelse

Ordförande! I förslaget tar vi inte ställning till vad som redan har skett eller till vetenskapliga beräkningsregler, utan till att vi bör intensifiera det nordiska samarbetet också i skogsbruket i den mån det berör EU-lagstiftningen. Liksom ledamot Pirttilahti konstaterade är vi i detta samarbete inte bara sent ute, vi kommer också att behöva detta samarbete vid flera tillfällen framöver. Det gäller till exempel förhandlingarna om finansieringsramarna och reformen av jordbrukspolitiken 2020.