Tuula Peltonen (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
222
Speaker role
Den Socialdemokratiske gruppes talsperson
Date

Arvoisa herra presidentti! Saimme eilen jälleen nähdä, miten valtavan hienoja taiteentekijöitä Pohjoismaista on löydettävissä. Palkitseminen on yksi tapa kiittää hyvin tehdystä työstä, ja perinnettä kannattaa varmasti jatkaa.

Olemme koulutus- ja kulttuurivaliokunnassa käyneet hyvää keskustelua siitä, miten palkitsemista tulisi jatkossa kehittää. Yhtenä asiana olemme myös käsitelleet mahdollisen uuden lasten- ja nuortenkirjallisuutta koskevan palkinnon muodostamista.

S-ryhmä pitää lasten ja nuorten huomioimista myös kirjallisuuden osalta tärkeänä ja aiheellisena. Olemme kuitenkin keskustelleet siitä, onko palkinnon saaminen lastenkirjailijalle se paras tapa osoittaa huomiointia lapsille ja nuorille. Meillä on jo nyt käytössä eri maissa niin sanottuja lastenkirjallisuuden viikkoja. Kirjastot tekevät tässä asiassa hyvää työtä. Pohdimme sitä, voisiko palkinto ollakin jonkinlainen kädenojennus näille kirjastojen tapahtumille palkintotapahtuman sijaan.

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden huomioiminen palkitsemisessa erikseen on mahdollista ja siihen voi suhtautua myönteisesti. On kuitenkin ehkä tarpeellista pohtia, onko palkintojen määrää syytä lisätä vai voisiko lastenkirjallisuudenpalkinto olla vuorottelemassa muiden palkintojen joukossa. S-ryhmän mielestä tässä asiassa on löydettävä ratkaisu, joka kaikilta osin on järkevä ja parhaiten tukee lasten ja nuorten lukemishalun kehittämistä, lukuinto kun ei ainakaan poikien osalta vielä tällä hetkellä ole parhaimpia mahdollisia.

Skandinavisk oversettelse:

Ärade herr president! I går fick vi igen se hur enormt fina konstnärer det finns i Norden. Priser är ett sätt att tacka för ett välgjort arbete, och det lönar sig säkert att fortsätta med traditionen.

I kultur- och utbildningsutskottet har vi haft en bra diskussion om hur vi borde utveckla priserna. En fråga som vi har behandlat är möjligheten att skapa ett nytt pris för barn- och ungdomslitteratur.

S-gruppen anser att det är viktigt och befogat att uppmärksamma barn och unga också i fråga om litteratur. Vi har ändå diskuterat om ett pris ur en barn- och ungdomsförfattares synvinkel är det bästa sättet att rikta uppmärksamheten på barn och unga. Vi har redan nu så kallade barnlitteraturveckor i de olika länderna. Biblioteken gör ett bra arbete i denna fråga. Vi har funderat på om priset kunde vara något slags handräckning till biblioteksevenemangen snarare än ett prisevenemang.

Att belöna barn- och ungdomslitteratur med ett separat pris är möjligt och man kan förhålla sig positivt till det. Det är kanske ändå nödvändigt att överväga om det är skäl att öka antalet priser eller om barnlitteraturpriset kunde alternera med andra priser. S-gruppen anser att vi i denna fråga bör finna en lösning som i alla avseenden är förnuftig och bäst stöder utvecklandet av barns och ungas läslust. För närvarande är läslusten åtminstone bland pojkarna inte ännu den bästa möjliga.