Miten saamme heikossa työmarkkina-asemassa olevia ryhmiä mukaan työelämään?

20.03.24 | Tapahtuma
Arbeidskontor
Photographer
Yadid Levy/norden.org
Osallistu kiinnostavaan webinaariin, jossa syvennymme vaikeaan haasteeseen kysymällä, miten heikossa työmarkkina-asemassa olevien ryhmien työmarkkinaosallistumista voidaan lisätä.

Tietoja

Dates
20.03.2024
Time
13:00 - 14:30

Pohjoismaisen työmarkkinamallin keskeisenä osatekijänä on parhaiden edellytysten luominen sille, että mahdollisimman moni työllistyisi. Se on tärkeää sekä ihmisen itsensä että koko yhteiskunnan kannalta. Tavoite vaatii hyvää ja tiivistä yhteistyötä viranomaisten, yritysten ja koulutussektorin välillä. Näin on varsinkin työssä, jossa pyritään auttamaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ryhmiä sosiaaliturvan varasta takaisin työelämään. Heidän työvoimalleen on tarvetta varsinkin tänä työvoimapulan aikana, mutta kyseisellä ryhmällä on usein lukuisia työllistymisen esteitä.

Työelämäalan ministerineuvosto on siksi käynnistänyt suuren tutkimushankkeen, jossa etsitään keinoja heikossa asemassa olevien ryhmien työmarkkinaosallistumisen lisäämiseksi Pohjoismaissa.

Webinaarissa esitellään hankkeessa tähän mennessä saadut tärkeimmät tulokset. Ne liittyvät varsinkin uuteen tapaan jaotella sosiaalisesti haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä työllistymisen esteiden eikä ryhmien demografisten piirteiden pohjalta.

Webinaari soveltuu erityisesti viranomaisille, tutkijoille ja ammattilaisille, jotka haluavat kartuttaa tietämystään aiheesta.