Hvordan får vi utsatte grupper inn i arbeidslivet?

20.03.24 | Arrangement
Arbeidskontor
Photographer
Yadid Levy/norden.org
Delta i et spennende webinar der vi dykker ned i den komplekse utfordringen med å styrke arbeidsmarkedsdeltakelsen blant utsatte grupper i Norden.

Informasjon

Dates
20.03.2024
Time
13:00 - 14:30

En vesentlig søyle i den nordiske arbeidsmarkedsmodellen er å skape de beste betingelser for at flest mulig kommer i arbeid. Både av hensyn til den enkelte innbygger og samfunnet som helhet. Det krever et godt og tett samarbeid mellom offentlige myndigheter, bedrifter og utdanningssektoren. Dette gjelder ikke minst i arbeidet med å løfte de aller mest utsatte gruppene ut av trygd og inn på arbeidsmarkedet. For selv om det er behov for arbeidskraften deres, spesielt i en tid med mangel på hender, kan denne gruppen ofte være utfordret av flere forskjellige barrierer.

Derfor har Nordisk ministerråd for arbeidsliv satt i gang et større forskningsprosjekt om hvordan man kan øke arbeidsmarkedsdeltakelsen blant sårbare grupper i de nordiske landene.

På webinaret vil du få presentert de viktigste resultatene fra prosjektet til nå. Det gjelder blant annet en ny måte å segmentere de sosialt utsatte gruppene på, med utgangspunkt i barrierene de støter på når de skal inn på arbeidsmarkedet, snarere enn deres demografiske karakteristika.

Webinaret er spesielt relevant for offentlige myndigheter, forskere og praktikere som ønsker å bli klokere på hvordan vi styrker arbeidsmarkedsdeltakelsen blant utsatte grupper i Norden.