Pohjoismaiden tasa-arvoarahasto avautuu uusille hakemuksille 1. maaliskuuta 2024

20.02.24 | Tukimahdollisuudet
Pohjoismaiden tasa-arvorahasto rahoittaa tasa-arvoa edistävää yhteistyötä. Rahasto on tukenut vuodesta 2013 lähtien 90:tä hanketta ja hakee nyt uusia tuettavia hankkeita, jotka voivat tuottaa pohjoismaista hyötyä. Hakuaika on 1. maaliskuuta–2. huhtikuuta 2024.

Tietoja

Opportunity category
Tuet
Aiheeseen liittyvä organisaatio
External organization
Pohjoismainen tasa-arvotiedon keskus NIKK
Financial framework
50 000–500 000
Countries
Tanska
Suomi
Norja
Ruotsi
Islanti
Färsaaret
Grönlanti
Ahvenanmaa
Latvia
Liettua
Viro

Pohjoismaiden tasa-arvorahastosta voi hakea tukea toimintaan, joka alkaa vuonna 2024 ja päättyy kahden vuoden kuluessa. 

Hankkeissa voidaan esimerkiksi tuottaa uutta tietoa, vaihtaa kokemuksia ja vahvistaa pohjoismaisia verkostoja.

Rahastoa hallinnoi Pohjoismaiden ministerineuvoston puolesta Pohjoismainen tasa-arvotiedon keskus (NIKK). Hallinnointiin sisältyy hankehaun järjestäminen, hankkeiden arviointi ja tulosten seuranta. Tukea haetaan osoitteessa nikk.no.

Huom! Rahasto rahoittaa tasa-arvoa edistäviä yhteistyöhankkeita, joihin osallistuu vähintään kolme organisaatiota vähintään kolmesta Pohjoismaasta. Rahoituskelpoisia ovat hankkeet, jotka pyrkivät ratkomaan tasa-arvoon liittyviä ongelmia, edistävät uuden tiedon tuottamista ja kokemustenvaihtoa tai ilmentävät ja kehittävät pohjoismaista yhteenkuuluvuutta.  Yhtenä kolmesta Pohjoismaasta voi olla joko Ahvenanmaa, Färsaaret tai Grönlanti. Vaihtoehtoisesti hankkeeseen voi osallistua vähintään kaksi Pohjoismaata ja yksi Baltian maa. Hankkeeseen voi osallistua myös enemmän kuin kolme maata.

Tänä vuonna rahoitusta on varattu erikseen hankkeille, jotka keskittyvät ilmastotoimien tasa-arvonäkökohtiin arktisella alueella. Pohjoismainen yhteistyökomitea (NSK) on päättänyt arktisten alueiden pohjoismaisen neuvonantajakomitean (NRKA) suosituksesta myöntää enintään 250 000 Tanskan kruunua hankerahoitusta osana Nordic Leadership for Gender Equality in Climate Action -ohjelmaa.

Vuoden 2024 tärkeät päivämäärät

1. maaliskuuta: Haku avautuu nikk.no-sivustossa.

2. huhtikuuta: Hakuaika päättyy klo 24.00 (CET).

Toukokuu: Päätökset ilmoitetaan hakijoille.

Kesäkuu: Sopimukset allekirjoitetaan.

Osallistu tiedotustilaisuuteen 18. maaliskuuta

NIKK järjestää aiheesta tiedotustilaisuuden verkossa 18. maaliskuuta.  Ilmoittaudu mukaan alla olevan linkin kautta. Keskustelu käydään englanniksi.